Central Iron Ore Limited heeft op 28 oktober 2022 haar jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 30 juni 2022. In dit verslag heeft haar accountant, SCS Audit & Corporate Services Pty Ltd, een verklaring zonder voorbehoud gegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.