Central Iron Ore Limited heeft op haar AVA van 30 november 2022 bekendgemaakt dat de resolutie voor de herverkiezing van bestuurder Brett Hodgins niet is aangenomen. De heer Hodgins houdt derhalve op het ambt van bestuurder uit te oefenen met ingang van en vanaf de sluiting van de Vergadering, en houdt op de functies van voorzitter uit te oefenen. Bovenstaande wijzigingen zijn van kracht vanaf 5 december 2022.