Chalice Mining Limited zal niet in staat zijn om ertsreserves te schatten of om enige zekerheid te geven over een economische ontwikkeling. Gezien de onzekerheden die hiermee gepaard gaan, moeten investeerders geen investeringsbeslissingen nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op de resultaten van de Scoping Study. De minerale hulpbronnen die de productiedoelstelling in de verkennende studie ondersteunen, zijn opgesteld door een competent persoon in overeenstemming met de vereisten van de JORC Code (2012).

De Vennootschap heeft geconcludeerd dat het redelijke gronden heeft om een productiedoel bekend te maken dat een hoeveelheid aan Uitgestelde Minerale Voorraden omvat. Er is een laag niveau van geologische zekerheid in verband met Uitgestelde Minerale Voorraden en er is geen zekerheid dat verder exploratiewerk zal resulteren in de vaststelling van Gemeten en/of Aangewezen Minerale Voorraden of dat het productiedoel zelf zal worden gerealiseerd. Voor het 15Mtpa Case scenario (gemodelleerde LOM - 19 jaar) omvatten de uitgestelde reserves 14% van het productieschema over de gemodelleerde Life of Mine (LOM).

Voor het case scenario van 30Mtpa (gemodelleerde LOM - 18 jaar) omvatten de uitgestelde reserves 37% van het productieschema gedurende de gemodelleerde LOM. Het is veelzeggend dat zowel in het 15Mtpa Case scenario als in het 30Mtpa Case scenario de uitgestelde minerale bronnen geen prominente rol spelen in het initiële mijnplan. Gedurende de eerste 15 productiejaren vormen de uitgestelde minerale bronnen minder dan ~20% in beide productieplanningen.

Daarom heeft Chalice geconcludeerd dat het ervan overtuigd is dat de financiële levensvatbaarheid van beide ontwikkelingsgevallen in de verkennende studie niet afhankelijk is van het vroeg in het productieschema opnemen van de Uitgestelde Voorraden, gezien de geschatte terugverdienperiode (vanaf het begin van de productie) van ~2 jaar voor het 15Mtpa-geval en het 30Mtpa-geval. Deze aankondiging is opgesteld in overeenstemming met de JORC Code (2012) en de ASX Listing Rules. Alle belangrijke veronderstellingen, inclusief voldoende progressie van alle JORC Code (2012) wijzigende factoren, waarop het productiedoel en de voorspelde financiële informatie gebaseerd zijn, zijn in deze aankondiging bekendgemaakt.

Chalice is tot de conclusie gekomen dat het een redelijke basis heeft voor het verstrekken van deze toekomstgerichte verklaringen en de voorspelde financiële informatie in deze aankondiging. Dit omvat de veronderstelling dat er een redelijke basis is om te verwachten dat het in staat zal zijn om de ontwikkeling van het Project te financieren bij het succesvol behalen van belangrijke ontwikkelingsmijlpalen wanneer dit vereist is. Om de reeks resultaten te bereiken die in de verkennende studie zijn aangegeven, is naar schatting een pre-productie financiering nodig van ongeveer AUD 1,6 miljard voor de 15Mtpa Case en AUD 2,3 miljard voor de 30Mtpa Case.