Chen Lin Education Group Holdings Limited kondigt aan dat de heer Wang Shenghua (``Mr. Wang'') zijn ontslag als uitvoerend bestuurder heeft ingediend met ingang van 31 januari 2024 om andere persoonlijke verplichtingen na te streven; en de heer Li Cunyi (``Mr. Li'') heeft zijn ontslag als niet-uitvoerend bestuurder en lid van elk van de remuneratiecommissie en nominatiecommissie van de Raad van Bestuur ingediend met ingang van 31 januari 2024 om andere persoonlijke verplichtingen na te streven.