Op 3 november 2022 diende Xinzhu Investment Group een verzoek in om agendapunten toe te voegen voor de achtste buitengewone aandeelhoudersvergadering van Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery in 2022. De voorgestelde punten omvatten kredietaanvragen en gerelateerde transacties met verschillende banken. De emittent wilde een overnamelening aanvragen bij Shanghai Bank, krediet bij Minsheng Bank en Shanghai Bank, en krediet voor een dochteronderneming bij Chengdu Bank en Construction Bank.

De voorstellen hadden betrekking op leningbedragen, voorwaarden en rentetarieven. Als zekerheid voor de leningen werd onderpand in de vorm van aandelen en octrooien gepland, en Sichuan Development Rail Transit Industry Investment Co., Ltd. bood een gezamenlijke aansprakelijkheidsgarantie voor de emittent.