Chicony Electronics Co. kondigde de nieuwe Chief Information Security Officer aan. Type personeel gewijzigd: Chief Information Security Officer. Datum van inwerkingtreding van de wijziging: 2023/05/09.

Naam, titel en cv van de vorige functiehouder: Niet van toepassing. Naam, titel en cv van de nieuwe functiehouder: Chang,YuYun, CIO van Chicony Electronics Co, Ltd. Aard van de wijziging: Nieuw benoemd. Reden voor de verandering: Nieuw benoemd.