(Alliance News) - Hieronder volgt een opsomming van de winst- en handelsupdates van in Londen genoteerde bedrijven die op woensdag zijn gepubliceerd en niet afzonderlijk door Alliance News zijn gerapporteerd:

----------

Schroder Japan Trust PLC - belegt in Japanse aandelen - Intrinsieke waarde per aandeel is 272,36 pence per 31 januari, vergeleken met 237,77 per aandeel een jaar eerder. Rapporteert een totaalrendement op de intrinsieke waarde van positief 10,3% voor de zes maanden tot 31 januari, waarmee het beter presteert dan de benchmark, de Tokyo Stock Price Index, die een positief rendement van 9,1% behaalde. Kent geen interim-dividend uit, ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Voorzitter Philip Kay zegt dat de prestaties "werden geholpen door een sterke aandelenselectie in machines, glas en keramiek, en informatie en communicatie. Vanuit een stijlperspectief presteerden waardeaandelen beter dan het groeigedeelte van de portefeuille". Hij zegt dat Japanse aandelen "een sterke start hebben gekend in 2024" en dat zijn bedrijf "zeer positief blijft over de vooruitzichten voor de aandelenmarkt op lange termijn, omdat het Japanse bedrijfsleven zich midden in een grote transformatie bevindt die nu al resulteert in betere rendementen voor de aandeelhouders".

----------

Mobeus Income & Growth 4 VCT PLC - venture capital trust - Intrinsieke waarde is 73,09p per aandeel op 31 december, een daling ten opzichte van 80,05p op hetzelfde moment een jaar eerder. Levert een positief totaalrendement van 5,0% op voor 2023, vergeleken met een negatief totaalrendement van 15,5% voor 2022. De portefeuille werd op 31 december gewaardeerd op GBP53,2 miljoen, een stijging ten opzichte van GBP46,0 miljoen. Rapporteert een winst uit waarderingsbewegingen van GBP4,3 miljoen, vergeleken met een verlies van GBP15,5 miljoen vorig jaar. Voorzitter Graham Paterson zegt dat de onderneming "dit boekjaar te maken heeft gehad met aanhoudend moeilijke economische omstandigheden in het VK" en schrijft de positieve NAV-resultaten toe aan "sterke prestaties van een aantal belangrijke activa en een zekere mate van veerkracht binnen de rest van de portefeuille". De dividenden voor het jaar bedragen 11,00p per aandeel, een stijging ten opzichte van 10,00p. Paterson zegt: "De geopolitieke en economische context voor het komende jaar kan uitdagend zijn, maar dit kan ook een kans zijn voor het bedrijf om investeringen van hoge kwaliteit te doen en strategische belangen op te bouwen in bedrijven met een groot potentieel voor de toekomst". Het bedrijf wijst ook op de komende algemene verkiezingen in het VK, die met "een periode van onzekerheid" gepaard zouden moeten gaan.

----------

NB Global Monthly Income Fund - belegt in traditioneel krediet, zoals obligaties en leningen, en in alternatief krediet, zoals distressed credit en mezzanine - geeft jaarverslag over 2023 uit nu de beheerde afbouw vordert. De NAV op 31 december is 77p per aandeel, een daling ten opzichte van 79p een jaar eerder. Het totaalrendement van de NAV is positief 5,86%, vergeleken met negatief 10% voor 2022. De NAV op liquidatiebasis is USD41,2 miljoen, een daling ten opzichte van USD 211,4 miljoen. Zegt dat het tussen 27 januari en 31 december ongeveer GBP6,4 miljoen aan dividenden heeft uitgekeerd, gelijk aan 7,86p per aandeel. Zegt dat haar "overblijvende beleggingen een zeer beperkte liquiditeit hebben en dat de Raad niet nauwkeurig kan bepalen wanneer of voor hoeveel ze kunnen worden gerealiseerd". Het bedrijf overweegt daarom opties, waaronder een mogelijke schrapping van de notering aan de London Stock Exchange en het plaatsen van het bedrijf "in de handen van een vereffenaar".

----------

VietNam Holding Ltd - beleggingstrust beheerd door Dynam Capital Ltd die snelgroeiende bedrijven in Vietnam steunt - zegt dat zijn intrinsieke waarde in maart met 4,4% is gestegen "dankzij de outperformance van onze participaties in de detailhandel, telecommunicatie en bouw". Merkt op dat de Vietnamese economie in het eerste kwartaal van 2024 een bbp-stijging van 5,7% liet optekenen, de hoogste groei in het eerste kwartaal van het land sinds 2020, maar "zachter" dan de 6,7% groei in het vierde kwartaal van 2023. Het bedrijf voegt eraan toe dat "het voortdurende herstel van het land goed op schema blijft, aangezien de handelsvooruitzichten en directe buitenlandse investeringen (FDI) sterk blijven toenemen". Het bedrijf merkt ook op dat "het momentum in maart positiever was" voor de toerisme-industrie en dat "het aantal nieuwe bedrijfsvestigingen in het eerste kwartaal van 2024 tien jaar hoger lag, met in totaal 36.224 geregistreerde nieuwe bedrijven in het hele land".

----------

Synthomer PLC - chemicaliënfabrikant uit Essex, Engeland - Rapporteert de resultaten van het overnamebod in contanten, dat dinsdagavond afliep, op uitstaande senior notes met looptijd tot 2025. Er werd EUR412,4 miljoen aan hoofdsom van de obligaties geldig aangeboden en EUR370,0 miljoen van de obligaties zal worden geaccepteerd voor terugkoop. EUR150,0 miljoen blijft uitstaan. Bedrijf verwacht afwikkeling op vrijdag.

----------

Alpha Group International PLC - Londense financiële dienstverlener - verwacht nog steeds dat haar aandelen op 2 mei zullen worden toegelaten tot het premium noteringssegment van de Official List en tot de handel op de hoofdmarkt van de London Stock Exchange, en dat haar notering op de AIM zal worden geannuleerd. Het bedrijf kondigde zijn voornemen om over te stappen aan op 3 april en zei dat de nieuwe notering "zal dienen om onze reputatie verder te verbeteren en onze marktpenetratie te ondersteunen naarmate we meer landen betreden en grotere klanten aantrekken".

----------

Seed Innovations Ltd - investeerder die zich richt op bedrijven in de gezondheids-, welzijns- en medische cannabissector in een vroeg stadium - neemt kennis van het kwartaalrapport van investeringsmaatschappij Little Green Pharma Ltd. Zegt dat LGP in de drie maanden tot 31 maart een "record" omzet van AUD7,3 miljoen heeft behaald, een stijging van 36% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Zegt dat de inkomsten voor boekjaar 2024 ook "bijna" 30% stegen tot een "record" AUD25,6 miljoen, met een positieve operationele kasstroom van ongeveer AUD500.000. Seed Innovations heeft een belang van 2,44% in LGP, bestaande uit 7,3 miljoen aandelen.

----------

Capricorn Energy PLC - Egyptisch olie- en gasexploratiebedrijf - Bevestigt voornemens te zijn een speciaal dividend uit te keren van ongeveer USD50 miljoen, of ongeveer GBP39,4 miljoen, en een consolidatie van het aandelenkapitaal te voltooien. Verwacht het dividend op 7 juni uit te betalen. Het bedrijf kondigt ook aan dat niet-uitvoerend voorzitter Craig Van Der Laan zich niet herkiesbaar heeft gesteld en zal aftreden na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering op 23 mei. Hij zal worden opgevolgd door niet-uitvoerend bestuurder Maria Gordon.

----------

Chill Brands Group PLC - CBD-productenbedrijf - Ontvangt brief namens aandeelhouder Jonathan Swann met het verzoek een algemene vergadering bijeen te roepen. In de brief wordt voorgesteld om Graham Duncan en Aditya Chathli als directeuren te benoemen en Chief Commercial Officer Antonio Russo en Chief Operating Officer Trevor Taylor te ontslaan, en "dat elke persoon die sinds de datum van het verzoek als directeur van het bedrijf is benoemd...wordt verwijderd", allemaal met onmiddellijke ingang. Chill Brands zegt "zeer bezorgd te zijn over deze situatie en achter haar directeuren te staan". Het bedrijf "wint juridisch advies in" over de geldigheid van de brief en zal "te zijner tijd" meer mededelingen doen.

----------

Metals One PLC - op Finland en Noorwegen gerichte ontwikkelaar van brownfield metaalprojecten - zegt dat het nu verwacht de resultaten van de tot nu toe niet onderzochte intersecties van zijn P5-doel op het Black Schist Ni-Zn-Cu-Co Project in Finland in mei te ontvangen en aan te kondigen. Eerder, eind februari, zei het bedrijf dat het verwachtte de resultaten in maart te ontvangen voordat het de bevindingen in het tweede kwartaal bekend zou maken. Het bedrijf zegt dat het "nog steeds verwacht zijn bevindingen na bijwerking van het blokmodel en de bronschatting in het tweede kwartaal van 2024 bekend te maken, zoals eerder geadviseerd".

----------

Jarvis Securities PLC - aanbieder van diensten op het gebied van effectenhandel en administratie - zegt dat oprichter en Chief Executive Officer Andrew Grant momenteel werkt aan de versterking van het senior managementteam van de operationele dochteronderneming Jarvis Investment Management Ltd, "om zijn pensionering te vergemakkelijken". Het bedrijf benadrukt dat Grant niet van plan is om "op dit moment" met pensioen te gaan als CEO van Jarvis Securities. Hij is echter wel van plan om op 31 maart 2025 met pensioen te gaan als Managing Director van JIML. De overdracht van verantwoordelijkheden zal echter beginnen vanaf 1 mei, wanneer Will Kett Deputy Managing Director van JIML zal worden om te assisteren bij deze overgang. Het bedrijf zegt dat er geen veranderingen gepland zijn in het senior management van Jarvis zelf, maar dat er wel veranderingen bij JIML zullen worden doorgevoerd om "een soepele overgang mogelijk te maken en om Andrew de kans te geven geleidelijk een stapje terug te doen". Hij bevestigt echter dat financieel directeur Kieran Price en niet-uitvoerend directeur Steve Middleton hun functie zullen behouden.

----------

Door Emma Curzon, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.