China Aircraft Leasing Group Holdings Limited geeft omzetrichtlijnen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023. Voor de periode verwacht het bedrijf dat de totale omzet van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023
naar verwachting ongeveer HKD 2.327 miljoen bedragen, vergeleken met een totale opbrengst van ongeveer HKD 1.891 miljoen voor de overeenkomstige periode in 2022, wat een stijging van ongeveer 23% betekent; de nettowinst van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 zal naar verwachting ongeveer HKD 309 miljoen bedragen, vergeleken met een nettoverlies van ongeveer HKD 70 miljoen voor de overeenkomstige periode in 2022; en de winst toerekenbaar aan de Aandeelhouders zal naar verwachting ongeveer HKD 200 miljoen bedragen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023, vergeleken met een verlies toerekenbaar aan de Aandeelhouders van ongeveer HKD 130 miljoen voor de overeenkomstige periode in 2022.