China Chunlai Education Group Co., Ltd. heeft op 29 december 2021 zijn Jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 aug 2021. In dit verslag heeft haar accountant, Zhonghui Anda CPA limited, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.