China Chunlai Education Group Co., Ltd. heeft op 28 december 2022 zijn Jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 augustus 2022. In dit verslag heeft haar accountant, Zhonghui Anda CPA limited, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.