Het bestuur van China Chunlai Education Group Co., Ltd. heeft de uitkering van een slotdividend van 0,1 RMB (gelijk aan ongeveer 0,1095 HKD) per aandeel voor het jaar eindigend op 31 augustus 2022 aanbevolen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Aandeelhouders op de algemene vergadering van 2023 van de onderneming. Dit voorgestelde dividend zal op of omstreeks 24 februari 2023 betaalbaar worden gesteld aan de Aandeelhouders wier namen op 10 februari 2023 in het ledenregister van de vennootschap staan ingeschreven. Datum van goedkeuring door de aandeelhouders is 06 februari 2023.

Ex-dividend datum is 08 februari 2023. Registratiedatum is 14 februari 2023.