De raad van bestuur van China Communications Construction Company Limited heeft bekendgemaakt dat tijdens de vergadering van de raad van bestuur op 7 april 2024 de heer Yu Jingjing is benoemd tot secretaris en gevolmachtigd vertegenwoordiger van het bedrijf met een ambtstermijn die ingaat op de datum van de benoeming tijdens de vergadering van de raad van bestuur tot de datum waarop de vijfde zitting van de raad van bestuur afloopt. De heer Yu Jingjing, geboren in 1975, van Chinese nationaliteit zonder vaste verblijfplaats in het buitenland, is momenteel de vertegenwoordiger voor effectenzaken van het Bedrijf, de adjunct-directeur (adjunct-algemeen directeur, adjunct-directeur, adjunct-directeur) van het bestuursbureau (afdeling bedrijfsontwikkeling, hervormingsbureau en bureau externe directeuren), en de adjunct-directeur (adjunct-algemeen directeur, adjunct-directeur, adjunct-directeur) van het bestuursbureau (afdeling bedrijfsontwikkeling, hervormingsbureau en bureau externe directeuren) van China Communications Construction Group (Limited). De heer Yu houdt zich al lange tijd bezig met corporate governance, naleving van de effectenwetgeving, openbaarmaking van informatie en relaties met beleggers van beursgenoteerde bedrijven, en heeft uitgebreide operationele en managementervaring en diepgaande professionele kennis.

De heer Yu kwam in juli 1998 bij het bedrijf en bekleedde achtereenvolgens functies op de afdeling bedrijfsplanning van China Harbour Engineering Company (Group) en de afdeling bedrijfsontwikkeling van China Communications Construction Group (Limited). Sinds december 2006 is de heer Yu achtereenvolgens werkzaam geweest als plaatsvervangend hoofd en hoofd van de afdeling investeerdersrelaties van het kantoor van de Raad van Bestuur, en als assistent van de directeur en plaatsvervangend directeur van het kantoor van de Raad van Bestuur. De heer Yu is afgestudeerd aan de Jiangxi University of Finance and Economics met een bachelorgraad in economie en is een senior econoom.