Op 15 januari 2024 heeft de raad van bestuur van China Communications Construction Company Limited een ontslagbrief ontvangen van de heer Mi Shuhua (de heer Mi), die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontslag heeft genomen als niet-uitvoerend bestuurder van het bedrijf en met ingang van 15 januari 2024 niet langer lid is van het Strategie- en Investeringscomité, het Audit- en Intern Controlecomité en het Vergoedings- en Beoordelingscomité. De heer Mi heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad en is niet op de hoogte van enige kwestie met betrekking tot zijn ontslag die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap moet worden gebracht.