China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd:

* REGELDE VAKANTIE VOOR BEPAALDE PERSONEELSLEDEN EN SCHORTTE DE PRODUCTIE VAN DE BASIS IN TIANJIN OP.

* OP 31 DECEMBER HAD DE GROEP GEEN BELANGRIJKE VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN

* ZAL ZICH INSPANNEN OM STRATEGISCHE INVESTEERDERS TE INTRODUCEREN OM FONDSEN TE WERVEN OM HET VOORTBESTAAN EN DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGSPLANNEN VEILIG TE STELLEN

* OP 31 DECEMBER BEDROEGEN DE ONBETAALDE SCHULDEN VAN DE GROEP ONGEVEER 9.447 MILJOEN RMB

* BEVELEN GEEN DIVIDENDUITKERING AAN VOOR DIT JAAR

* PER 31 DEC BEDROEGEN DE ACHTERSTALLIGE HANDELSFACTUREN VAN DE GROEPEN ONGEVEER RMB3.401 MILJOEN

* OP 31 DECEMBER HAD DE GROEP IN TOTAAL 68 HANGENDE RECHTSZAKEN

* HET TOTALE BEDRAG DAT GEMOEID IS MET LOPENDE RECHTSZAKEN WAS 13.608 MILJOEN RMB. Verdere bedrijfsdekking: