China Galaxy Securities Co., Ltd. heeft tijdens de eerste buitengewone algemene vergadering van 2024 op 23 januari 2024 aangekondigd dat de heer XUE Jun is gekozen als uitvoerend bestuurder van de vierde sessie van de raad van bestuur van de Onderneming (de "Raad"), en de heer LIU Li is gekozen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de vierde sessie van de Raad. De biografische gegevens van de heer XUE Jun en de heer LIU Li staan vermeld in de circulaire van de Onderneming van 28 december 2023. Op de buitengewone vergadering van de Raad van 23 januari 2024 werd Dhr. XUE Jun verkozen tot Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur, en de Raad van Bestuur heeft de volgende aanpassingen aangebracht aan de samenstelling van haar comités: (i) Dhr. XUE Jun werd benoemd tot lid van elk van het Strategie en Ontwikkeling Comité en het Compliance en Risico Management Comité; (ii) Dhr. LIU Li benoemd als voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité en als lid van elk van het Strategie- en Ontwikkelingscomité en het Auditcomité; en (iii) de heer WANG Sheng is niet langer lid van het Compliance and Risk Management Committee, dit alles met ingang van 23 januari 2024.