China Galaxy Securities Co., Ltd. heeft op 13 december 2023 schriftelijk ontslag genomen van de heer LIU Ruizhong. De heer LIU Ruizhong heeft zijn ontslag ingediend als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité van de Raad van Bestuur (het "Benoemings- en Remuneratiecomité"), lid van het Strategie- en Ontwikkelingscomité van de Raad van Bestuur en lid van het Auditcomité van de Raad van Bestuur, met ingang van 13 december 2023, aangezien de ambtstermijn van de heer LIU Ruizhong als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder met zes jaar is verstreken. Na zijn ontslag uit de bovengenoemde functies zal de heer LIU Ruizhong geen functie meer bekleden in de Vennootschap en haar gecontroleerde dochtervennootschappen.