De Raad van Bestuur van China Galaxy Securities Co., Ltd. heeft aangekondigd dat de heer WANG Zhenjun met ingang van 7 juni 2024 ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap en als lid van elk van de Strategie- en Ontwikkelingscommissie, de Auditcommissie, de Nominatie- en Remuneratiecommissie en de Compliance- en Risicobeheercommissie van de Raad, aangezien hij zes jaar lang als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap werkzaam is geweest. Na het neerleggen van de bovenstaande functies bekleedt de heer WANG Zhenjun geen functie meer in de Onderneming of haar dochterondernemingen.