China Liberal Education Holdings Limited heeft winstresultaten gemeld voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar rapporteerde het bedrijf een omzet van USD 1,85 miljoen, vergeleken met USD 2,27 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg USD 0,226022 miljoen, tegen een nettoverlies van USD 0,079622 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette activiteiten bedroeg USD 0,03, tegen een verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten van USD 0,02 een jaar geleden.