China Merchants Land Limited heeft een geconsolideerde winstprognose afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023. Op basis van de voorlopige beoordeling door de Raad van Bestuur van de niet door een accountant gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023, die niet door de accountants van de Onderneming zijn beoordeeld, wordt verwacht dat de winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de Onderneming met ongeveer 65% zal dalen, vergeleken met de overeenkomstige periode in 2022 (ongeveer RMB 250 miljoen). De daling van de winst toerekenbaar aan eigenaars van het Bedrijf was toe te schrijven aan het feit dat de winst van de Groep in de huidige periode voornamelijk werd bijgedragen door dochterondernemingen van het Bedrijf die niet in volledig eigendom zijn, met een lager gemiddeld aandelenbezit in vergelijking met het aandelenbezitpercentage van de dochterondernemingen van het Bedrijf die niet in volledig eigendom zijn en die in dezelfde periode van het voorgaande jaar winst bijdroegen.