China Natural Resources, Inc. heeft aangekondigd dat het een verlenging van zijn exploratievergunning voor de Moruogu Tong-mijn in Binnen-Mongolië heeft gekregen. Afgezien van lood en zilver bestaat het vooruitzicht dat verder onderzoek en exploratie kunnen wijzen op de aanwezigheid van andere ertsen, zoals koper, hetgeen volgens de Maatschappij kan leiden tot een herwaardering van haar exploratierechten. Gezien de toegenomen schaarste van waardevolle mineralen, is de maatschappij van plan haar kapitaaluitgaven te verhogen om in 2022 exploratie- en pre-ontginningsprogramma's te financieren.