Softpower International Limited heeft op basis van de voorlopige beoordeling van de niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2020 aangekondigd dat de Groep naar verwachting een aanzienlijke winststijging zal boeken die toe te rekenen is aan aandeelhouders van de Vennootschap voor het jaar eindigend op 31 december 2020 van tussen de HKD 18 miljoen en HKD 21 miljoen, vergeleken met een winst van ongeveer HKD 6,8 miljoen voor dezelfde periode van vorig jaar. Deze winststijging is voornamelijk toe te schrijven aan het gecombineerde effect van (i) het basiscijfer van de winst van vorig jaar is relatief laag; (ii) verbetering van de brutowinstmarge; en (iii) voortdurende inspanningen om kosten te besparen.