China Ruyi Holdings Limited heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Het bestuur verwacht dat de groep voor het boekjaar 2023 een geconsolideerde nettowinst na belastingen (in overeenstemming met de Hong Kong Financial Reporting Standards) van ongeveer RMB 650 miljoen tot RMB 800 miljoen zal boeken, wat vergelijkbaar is met ongeveer RMB 790 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar.