China Southern Airlines Company Limited kondigt aan dat de heer Gu Hui Zhong en de heer Cai Hong Ping zich niet herkiesbaar zullen stellen als Bestuurders op de 10e zitting van de Raad van Bestuur vanwege werkafspraken. De ambtstermijn van de aftredende Bestuurders zal aflopen na afloop van de BAVA en zij zullen ook aftreden als de voorzitters en leden van de relevante Bestuurscomités van het Bedrijf na afloop van de BAVA (indien van toepassing). De terugtredende Bestuurders bevestigen dat er geen onenigheid is tussen hen en het Bedrijf en dat er geen zaken met betrekking tot hun terugtreden zijn die onder de aandacht van de Aandeelhouders gebracht moeten worden.