China Zheshang Bank Co. Ltd. heeft een gewoon slotdividend van RMB 1,64 per 10 aandelen aangekondigd voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023. Betaalbaar op 15 juli 2024.