China Zheshang Bank Co. Ltd. kondigde de benoeming aan van de heer Ying Yuxiang als niet-uitvoerend Bestuurder van de zesde zitting van de Raad. De ambtstermijn van de heer Ying Yuxiang gaat in op de datum van de goedkeuring door de Aandeelhouders op de BAVA en de bekrachtiging van zijn kwalificatie door de NFRA, tot het verstrijken van de termijn van de zesde zitting van de Raad.

Zodra zijn positie effectief is, zal de Bank een dienstverleningsovereenkomst aangaan met de heer Ying Yuxiang. Volgens het voorgestelde dienstverleningscontract zal de heer Ying Yuxiang geen vergoeding van de Bank ontvangen. Het bedrijf kondigde de benoeming aan van de heer Ma Xiaofeng als aandeelhoudersvertegenwoordiger Supervisor van de zesde zitting van het Comité van Commissarissen.

De ambtstermijn van de heer Ma Xiaofeng gaat in op de datum van goedkeuring door de BAvA (d.w.z. 19 december 2023) en eindigt op de datum waarop de ambtstermijn van de zesde vergadering van het Comité van Commissarissen afloopt. Na goedkeuring door de BAvA zal de Bank een dienstverleningsovereenkomst aangaan met de heer Ma Xiaofeng. De heer Ma zal geen vergoeding ontvangen voor zijn functie als aandeelhoudersvertegenwoordiger Toezichthouder.