Chow Tai Fook Jewellery Group Limited heeft op de jaarlijkse Algemene Vergadering, gehouden op 27 juli 2022, ingestemd met de uitkering van een slotdividend van 0,28 HKD per gewoon aandeel voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2022, gedeeltelijk te betalen uit het bedrag dat staat op het credit van de agioreserve van de Vennootschap en gedeeltelijk te betalen uit de uitkeerbare winst van de Vennootschap.