Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. heeft een eindejaarsdividend vastgesteld voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Het bedrijf verwacht aan het eind van het jaar een dividend van JPY 30,00 per aandeel uit te keren, vergeleken met JPY 30,00 per aandeel een jaar geleden.