Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. heeft een dividendvoorspelling gedaan voor het hele jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Het bedrijf verwacht voor dat jaar een dividend van ¥ 20,00 uit te keren, tegen ¥ 20,00 vorig jaar.