Chuetsu Pulp & Paper Co, Ltd. heeft voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023 een dividendverwachting van JPY 20,00 voor het tweede kwartaal en JPY 20,00 voor het einde van het boekjaar bekendgemaakt.