Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. heeft geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstverwachtingen afgegeven voor de eerste twee kwartalen en het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2025. Voor de eerste twee kwartalen, op geconsolideerde basis, verwacht het bedrijf een netto-omzet van 54.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 2.300 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 1.600 miljoen JPY en een nettowinst per aandeel van 123,56 JPY.

Voor het hele jaar verwacht het bedrijf op geconsolideerde basis een netto-omzet van 112.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 4.600 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 3.200 miljoen JPY en een nettowinst per aandeel van 247,11 JPY.

Voor de eerste twee kwartalen, op niet-geconsolideerde basis, verwacht het bedrijf een netto-omzet van 52.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 2.100 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 1.400 miljoen JPY en een nettowinst per aandeel van 108,11 JPY.

Voor het hele jaar verwacht het bedrijf, op niet-geconsolideerde basis, een netto-omzet van JPY 107.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 4.200 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 2.600 miljoen en een nettowinst per aandeel van JPY 200,78.