Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van ¥ 106,50 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥ 1.300 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaren van de moedermaatschappij van ¥ 1.500 miljoen en een winst per aandeel van ¥ 112,36.