Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de eerste helft en het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het eerste halfjaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 53.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 1.700 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 1.200 miljoen JPY en een winst per aandeel van 92,66 JPY.

Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 109.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 3.200 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 2.600 miljoen JPY en een winst per aandeel van 200,77 JPY.