Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het tweede kwartaal en het gehele jaar van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het tweede kwartaal verwacht het bedrijf een netto-omzet van 53.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 1.700 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 1.200 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 92,66 JPY.

Voor het jaar verwacht de onderneming een netto-omzet van 109.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 3.200 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 2.600 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 200,77 JPY.