Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. heeft de geconsolideerde winstverwachting herzien voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 106.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 4.800 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 3.600 miljoen of JPY 277,99 per aandeel.