Op 22 maart 2024 kondigde Church & Dwight Co, Inc aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van John Chevedden, waarin de Raad van Bestuur van de onderneming wordt verzocht een halfjaarlijks bijgewerkt verslag uit te brengen over de volgende zaken van de onderneming: 1) Beleid en procedures voor het doen, met bedrijfsfondsen of -activa, van bijdragen en uitgaven (direct of indirect) om (a) deel te nemen aan of tussen te komen in een campagne namens (of tegen) een kandidaat voor een openbaar ambt, of (b) het algemene publiek, of een segment daarvan, te beïnvloeden met betrekking tot een verkiezing of referendum; 2) Monetaire en niet-monetaire bijdragen en uitgaven (direct en indirect) die gebruikt worden op de manier zoals beschreven in sectie 1 hierboven, inclusief: a) de identiteit van de ontvanger en het bedrag dat aan elk van hen is betaald; en b) de titel(s) van de persoon (personen) in het bedrijf die verantwoordelijk is (zijn) voor de besluitvorming. Daarnaast drong het Bedrijf er bij de aandeelhouders op aan om tegen het aandeelhoudersvoorstel te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 2 mei 2024.