Churchill Capital Corp. VII meldde winstresultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2022. Voor het hele jaar rapporteerde het bedrijf een netto-inkomen van USD 71,05 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van USD 4,33 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel klasse A bedroeg USD 0,41, vergeleken met een gewoon verlies per aandeel klasse A van USD 0,03 een jaar geleden. De verwaterde winst per gewoon aandeel A bedroeg USD 0,41 vergeleken met een verwaterd verlies per gewoon aandeel A van USD 0,03 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel Klasse B bedroeg USD 0,41 vergeleken met een verlies per aandeel Klasse B van USD 0,03 een jaar geleden.

De verwaterde winst per gewoon aandeel B bedroeg USD 0,41 vergeleken met een verwaterd verlies per gewoon aandeel B van USD 0,03 een jaar geleden.