Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.


Sterke punten

● Met een PER van 10.85 voor het lopende jaar en 8.89 voor het boekjaar 2022 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.

● Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

● De opinie van de analisten is de afgelopen vier maanden aanzienlijk verbeterd.

● In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● Meestal publiceert het bedrijf boven de analistenconsensus met over het algemeen positieve verrassingspercentages.


Zwakke punten

● De groep heeft een relatief hoge schuld/ebitda-ratio.

● De omzetverwachtingen voor de komende jaren zijn de afgelopen vier maanden naar beneden bijgesteld.

● De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.