CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de negen maanden eindigend op 30 september 2023. Voor de periode verwacht de Groep een geconsolideerde nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders tussen RMB 2.165.732 duizend en RMB 2.393.704 duizend, wat een stijging betekent van ongeveer 228% tot 262% in vergelijking met de overeenkomstige periode van vorig jaar (overeenkomstige periode van vorig jaar: winst van RMB 660.772 duizend). De feitelijke niet-gecontroleerde derde kwartaalresultaten van de Groep voor de negen maanden eindigend op 30 september 2023 zijn nog niet definitief vastgesteld en kunnen onderhevig zijn aan verdere aanpassingen.

Daarom kunnen de werkelijke derde kwartaalresultaten van de Groep voor de negen maanden geëindigd op 30 september 2023 afwijken van de resultaten die in deze aankondiging worden bekendgemaakt.