Cintas begon als een familiebedrijf. De Farmers beheerden een klein bedrijf met 12 werknemers die oude lappen verzamelden in fabrieken, deze wasten en ze vervolgens verkochten aan bedrijven. Toen het bedrijf in 1968 in handen kwam van zoon Richard Farmer, begonnen de zaken langzaam te veranderen en te groeien. Richard werkte al vanaf zijn kindertijd met zijn ouders in het bedrijf. Zijn ondernemerschap, ideeën en de enorme, destijds nog weinig bediende markt, stelden Cintas snel in staat om succes te boeken. Richard Farmer bleef aan het roer van het bedrijf tot 2003.

Cintas is vandaag de dag een groep die 67 miljard dollar waard is op Wall Street. Het bedrijf haalt het grootste deel van zijn omzet (78 %) uit de verhuur van uniformen en diverse accessoires (matten, dweilen, jassen, schoenen, hygiëneoplossingen, schoonmaakmiddelen en chemicaliën) aan ongeveer 1 miljoen bedrijven. Cintas biedt ook oplossingen voor eerste hulp en veiligheid (11 % van de omzet), waaronder draagbare defibrillatoren (AED's), oogspoelstations en dergelijke. De rest (11 %) betreft brandbeveiliging via het onderhoud en de inspectie van automatische blussystemen, alarmen en noodsignalering (7 %) en directe verkoop van uniformen (4 %).

Enkele feiten over Cintas (bron: Cintas Investor Relations)

Cintas richt zich op een enorme markt geschat op 45 miljard dollar. Het bedrijf heeft ongeveer 15 % van de markt in handen, ver voor op spelers zoals Vestis, UniFirst en Alsco (niet beursgenoteerd). Deze dominante positie wordt versterkt doordat Cintas de drijvende kracht is in de sector. Het bedrijf groeit sneller dan zijn concurrenten, is winstgevender en beschikt over meer financiële middelen om zijn strategie uit te voeren.

Even iets meer over die strategie. Cintas is gegroeid door zijn activiteiten te diversifiëren, zijn arbeidskosten te rationaliseren om zijn marges te beheersen en zijn inzamelings- en leveringsroutes te optimaliseren. Dit laatste punt is waarschijnlijk het meest cruciaal. Het territoriale netwerk van Cintas is enorm. Het bedrijf heeft 473 faciliteiten in 338 steden en beschikt over 20.900 voertuigen om het verhuurde materieel aan klanten te bezorgen. Deze dominantie en de kwaliteit van de service geven Cintas enige speelruimte bij het vaststellen van zijn prijzen. Over het algemeen reageren zakelijke klanten positief op prijsverhogingen, aangezien deze geen significante impact hebben op hun financiën.

De groei van Cintas is vooral gebaseerd op interne groei. Objectief gezien zijn overnames vrij regelmatig (Sitex en Paris Uniform Services dit jaar). Maar de markt is erg gefragmenteerd en bestaat voor 74 % uit kleine bedrijven. Daarom vertegenwoordigen deze relatief gezien slechts een klein deel van de groei. Sitex en Paris Uniform Services zullen naar verwachting een gecombineerde omzet van minder dan 20 miljoen dollar aan de groep bijdragen. Echter, er was een grote overname in 2017. Cintas nam toen G&K Services, de vierde speler op de markt, over.

Deze goede beheersing van de groei maakt het mogelijk om rekeningen “op maat” te publiceren. De inkomsten zijn "slechts" met een factor 1,9 gegroeid tussen 2014 en 2023, van 4,5 miljard dollar naar 8,8 miljard dollar. De marges evenwel zijn omhooggeschoten (de operationele winst steeg van 13,4 % naar 20,4 % van de omzet over deze periode) en het bedrijf kocht 15,3 % van zijn eigen aandelen terug. Hierdoor stijgen de winsten per aandeel spectaculair, zoals hieronder te zien is.

Naast deze solide financiële elementen moet ook de sterke invloed van Cintas op zijn markt, de relatieve prijsbeheersing bij klanten, de uitstekende zichtbaarheid op de komende boekjaren, de kwaliteit van de balans, het constant overtreffen van de verwachtingen van analisten en ten slotte de solide klantenbasis, met meer dan een miljoen bedrijven die worden bediend en geen enkele klant die meer dan 1% van de totale omzet vertegenwoordigt, worden vermeld.

De verrassingsratio meet in welke mate het bedrijf de schattingen van analisten overtreft. Deze is altijd positief geweest in de afgelopen kwartalen (bron: MarketScreener en S&P Global).

Dat rechtvaardigt een hoge waardering, ook al heeft deze de historische normen van het bedrijf sinds de pandemie overschreden. Cintas wordt momenteel verhandeld tegen 46 keer zijn winst, meer dan 7 keer zijn omzet en bijna 50 keer zijn vrije kasstroom. Dit is uiteraard erg hoog, maar is wellicht niet overdreven. Want in een context van grote technologische veranderingen met de opkomst van AI en de evolutie van rentevoeten stappen beleggers graag in kwaliteitsbedrijven waarvan het model niet in vraag wordt gesteld door de lopende ontwikkelingen.

De S&P500-index versus Cintas sinds 2009, in de nasleep van de financiële crisis (bron: MarketScreener)