Op 28 november 2023 hebben Cloud Music Inc. en NetEase de NetEase Group Framework Agreement gesloten, op grond waarvan de Voortgezette Transacties zijn verlengd voor een termijn van drie jaar, ingaande op 1 januari 2024. Termijn: 1 januari 2024 tot 31 december 2026. Transactie: De Groep levert advertentiediensten aan eindklanten (voornamelijk derden) in ruil voor vergoedingen voor advertentiediensten.

Deze reclamediensten omvatten: het opnemen van advertenties op de platforms van de Groep of via de diensten van de Groep, het coördineren van reclamecampagnes met behulp van muziek of producten die beschikbaar zijn op de platforms van de Groep, en het faciliteren van samenwerkingen tussen de eindreclameklant en de gebruikers, artiesten of belanghebbenden in de muziekindustrie van de Groep. Sommige van deze eindklanten of advertentiediensten worden naar de Groep verwezen via NetEase Group, en dienovereenkomstig zal een deel van de servicevergoedingen die worden gegenereerd uit dit deel van de advertentiediensten door de Groep worden geboekt als verbonden transacties met NetEase Group.