Cloud Music Inc. kondigt aan dat de heer Feng Yu ("de heer Yu") wegens verandering van werkregeling zijn functie als niet-uitvoerend bestuurder van de onderneming heeft neergelegd. Zijn ontslag zal ingaan op de datum van benoeming van de voorgestelde niet-uitvoerend bestuurder op de jaarlijkse algemene vergadering die op 15 juni 2023 zal worden bijeengeroepen (de "AvA 2023").