Sterke punten

● De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.

● Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.

● De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.

● Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● Analisten hebben de laatste tijd hun omzetverwachtingen sterk verhoogd.

● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.


Zwakke punten

● De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.

● De onderneming handelt tegen hoge multiples: 22.16 maal de geschatte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar.

● De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.

● In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.