Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Cofinimmo
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    COFB   BE0003593044

COFINIMMO

(COFB)
Real-time koersen. Real Time Euronext Bruxelles - 24/09 17:35:10
137 EUR   -0.44%
24/09BEURS VAN BRUSSEL : Vlakke start Bel20 verwacht
AM
23/09COFINIMMO : laat een nieuw woonzorgcentrum in Finland bouwen
PU
23/09Cofinimmo bouwt woonzorgcentrum in Finland
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingenAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Cofinimmo : Halfjaarlijks financieel verslag 2021

28/07/2021 | 17:54

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 28.07.2021, 17:40 CET

Halfjaarlijks financieel verslag 2021

Resultaten van Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) hoger dan de prognoses:

 • Nettoresultaat van de kernactiviteiten - aandeel Groep: 103 miljoen EUR (88 miljoen EUR op 30.06.2020), hetzij +17%
 • Nieuwe prognose van het nettoresultaat van de kernactiviteiten - aandeel groep voor 2021: meer dan 7,00 EUR per aandeel, rekening houdend met de verwaterende impact van de mogelijke conversie van converteerbare obligaties in september a.s.
 • Bevestiging van de prognose van een brutodividend voor het boekjaar 2021, betaalbaar in 2022: 6,00 EUR per aandeel, een stijging ten opzichte van 2020

Investeringen in zorgvastgoed sinds 01.01.2021:

 • 698 miljoen EUR aan investeringen in zorgvastgoed in Europa tijdens het 1e halfjaar
 • Eerste investeringen in Ierland en Italië respectievelijk gerealiseerd in januari en in mei 2021
 • Met 3,5 miljard EUR vertegenwoordigt het zorgvastgoed 64% van de geconsolideerde portefeuille van de groep (voor de relevante drempel voor de verminderde roerende voorheffing: zie sectie 1.8.2 hierna) die voortaan 5,5 miljard EUR bereikt
 • Portefeuille van meer dan 530 miljoen EUR aan lopende projectontwikkelingen, te realiseren tegen 2023
 • Eerste investeringen in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd na 30.06.2021, voor een totaalbedrag van ongeveer 57 miljoen GBP (66 miljoen EUR)

Heroriëntering van de kantorenportefeuille in lijn met de strategie:

 • Aankondiging begin februari 2021 van het project van oprichting van een filiaal voor de kantorenportefeuille , waardoor de mogelijkheid wordt geboden om het kapitaal ervan open te stellen voor toekomstige investeerders
 • Toekomstige verkoop van 17 kantoorgebouwen in de Antwerpse periferie, Brussel gedecentraliseerd en Brussel periferie voor meer dan 80 miljoen EUR

ESG:

 • BREEAM Very Good certificering voor het nieuwe woonzorgcentrum in Vigo (Spanje) en BREEAM Excellent voor het woonzorgcentrum in aanbouw in Oleiros (Spanje)

Sterke operationele prestaties:

 • Stijging van de brutohuurinkomsten met 15,4% in het 1e halfjaar (hetzij 0,8%) bij ongewijzigde samenstelling)
 • Hoge bezettingsgraad: 97,9% (97,4% op 31.12.2020)
 • Bijzonder lange resterende looptijd van de huurovereenkomsten: 12 jaar

Doeltreffend beheer van de financiële structuur:

 • Bijna 350 miljoen EUR aan kapitaalverhogingen (inbreng in natura, in geld via accelerated bookbuilding en keuzedividend)
 • Converteerbare obligaties: in the money op 27.07.2021
 • Circa 800 miljoen EUR aan beschikbare middelen op de geconfirmeerde kredietlijnen op 30.06.20201 (na afdekking van het uitgegeven handelspapier)
 • Afnemende gemiddelde rentevoet: 1,1% (1,3% op 31.12.2020)
 • Schuldratio: 48,2% (46,1% op 31.12.2020)
 • Rating BBB/A-2 bevestigd op 18.03.2021 door S&P

1

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 28.07.2021, 17:40 CET

Jean-PierreHanin, CEO van Cofinimmo: "Het eerste halfjaar van 2021 werd gekenmerkt door de dynamiek van onze investeringen in zorgvastgoed in Europa. Er werd voor 698 miljoen EUR geïnvesteerd tijdens het halfjaar en er werd nog voor 86 miljoen EUR aangekondigd na afsluiting. Met Ierland en Italië hebben wij twee landen toegevoegd aan onze geografische voetafdruk. In juli hebben wij eveneens ons intrede in het Verenigd Koninkrijk aangekondigd. Om onze groei te financieren en tegelijk de structuur van de balans in evenwicht te behouden, hebben wij ons eigen vermogen (in maart, april en juni) versterkt met circa 350 miljoen EUR. Op basis van de verwezenlijkingen van het eerste semester van het boekjaar en de actuele perspectieven, hebben wij onze investeringsraming voor 2021 verhoogd tot 930 miljoen EUR. "

2

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 28.07.2021, 17:40 CET

1. Tussentijds beheersverslag .......................................................................................................................

5

1.1.

Samenvatting van de activiteit sinds 01.01.2021 ............................................................................

5

1.2.

Geconsolideerde kerncijfers ............................................................................................................

7

1.2.1.

Algemene gegevens.....................................................................................................................

7

1.2.2.

Gegevens per aandeel - aandeel groep ......................................................................................

8

1.2.3.

Prestatiemaatstaven overeenkomstig het EPRA-referentiestelsel .............................................

9

1.3.

Evolutie van de geconsolideerde portefeuille .................................................................................

9

1.4.

Voornaamste gebeurtenissen tijdens het 1e halfjaar 2021 ...........................................................

11

1.4.1.

Zorgvastgoed in België...............................................................................................................

11

1.4.2.

Zorgvastgoed in Frankrijk ..........................................................................................................

14

1.4.3.

Zorgvastgoed in Nederland .......................................................................................................

15

1.4.4.

Zorgvastgoed in Duitsland .........................................................................................................

16

1.4.5.

Zorgvastgoed in Spanje..............................................................................................................

17

1.4.6.

Zorgvastgoed in Finland.............................................................................................................

20

1.4.7.

Zorgvastgoed in Ierland .............................................................................................................

22

1.4.8.

Zorgvastgoed in Italië ................................................................................................................

24

1.4.9.

Vastgoed van distributienetten .................................................................................................

25

1.4.10.

Kantoren................................................................................................................................

26

1.5.

Gebeurtenissen na 30.06.2021 ......................................................................................................

27

1.5.1.

Zorgvastgoed in Nederland .......................................................................................................

27

1.5.2.

Zorgvastgoed in Spanje..............................................................................................................

28

1.5.3.

Zorgvastgoed in het Verenigd Koninkrijk...................................................................................

29

1.6.

Operationele resultaten.................................................................................................................

31

1.6.1.

Bezettingsgraad (berekend op basis van de huurinkomsten) ...................................................

31

1.6.2.

Belangrijkste huurders...............................................................................................................

31

1.6.3.

Gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten..........................................................

32

1.6.4.

Looptijd van de portefeuille ......................................................................................................

32

1.6.5.

Variatie in brutohuurinkomsten bij ongewijzigde portefeuille .................................................

33

1.7.

Vastgoedportefeuille op 30.06.2021 .............................................................................................

33

1.8.

Prognoses 2021..............................................................................................................................

36

1.8.1.

Investeringen 2021 ....................................................................................................................

36

1.8.2.

Samenstelling van de portefeuille en prognoses inzake roerende voorheffing ........................

38

1.8.3.

Nettoresultaat van de kernactiviteiten en dividend per aandeel..............................................

38

1.9.

Beheer van de financiële middelen ...............................................................................................

38

1.9.1.

Kapitaalverhogingen sinds 01.01.2021......................................................................................

38

1.9.2.

Verval van de converteerbare obligaties op 15.09.2021...........................................................

40

1.9.3.

Overige financieringsverrichtingen sinds 01.01.2021 ...............................................................

40

1.9.4.

Structuur van de schuld.............................................................................................................

41

1.9.5.

Liquide middelen .......................................................................................................................

42

1.9.6.

Geconsolideerde schuldgraad ...................................................................................................

42

1.9.7.

Gemiddelde resterende looptijd van de financiële schulden....................................................

42

1.9.8.

Gemiddelde rentevoet en renteafdekking ................................................................................

43

1.9.9.

Financiële rating ........................................................................................................................

44

1.9.10.

Vervreemding van eigen aandelen........................................................................................

44

1.10.

Informatie betreffende de aandelen en obligaties....................................................................

45

1.10.1.

Beursprestatie .......................................................................................................................

45

1.10.2.

Dividend van het boekjaar 2021 ...........................................................................................

46

1.10.3.

Aandeelhoudersstructuur .....................................................................................................

46

1.11.

Environment, Social and Governance (ESG) ..............................................................................

47

1.11.1.

Initiatieven naar aanleiding van het coronavirus COVID-19 .................................................

47

1.11.2.

Referenties, ratings en certificaten .......................................................................................

47

1.12.

Corporate Governance ..............................................................................................................

47

3

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 28.07.2021, 17:40 CET

1.12.1.

Gewone algemene vergadering van 12.05.2021...................................................................

47

1.12.2.

Buitengewone algemene vergadering van 07.06.2021.........................................................

48

1.13.

Belangrijkste risico's en onzekerheden .....................................................................................

48

1.14.

Agenda van de aandeelhouder..................................................................................................

49

2.

Verkorte financiële overzichten ..............................................................................................................

50

2.1.

Globaal geconsolideerd resultaat - Schema koninklijk besluit van 13.07.2014 (x 1.000 EUR)......

50

2.2.

Geconsolideerde resultatenrekening - Analytisch schema (x 1.000 EUR) ....................................

52

2.3.

Geconsolideerde balans (x 1.000 EUR) ..........................................................................................

55

2.4.

Berekening van de geconsolideerde schuldratio ...........................................................................

56

2.5.

Geconsolideerde tabel van het kasstroomoverzicht .....................................................................

57

2.6.

Geconsolideerde staat van de variaties in het eigen vermogen....................................................

58

2.7.

Bijlagen bij de verkorte tussentijdse financiële overzichten..........................................................

60

3.

Conformiteitsverklaring...........................................................................................................................

81

4.

Informatie over de prognostische verklaringen ......................................................................................

81

5.

Bijlagen

....................................................................................................................................................

83

5.1.

Bijlage 1 : Verslag van de onafhankelijke waarderingsdeskundigen..............................................

83

5.2.

Bijlage 2 : Verslag van de Commissaris ..........................................................................................

92

4

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 28.07.2021, 17:40 CET

1. Tussentijds beheersverslag

1.1. Samenvatting van de activiteit sinds 01.01.2021

Al meer dan 35 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkruimten ter beschikking te stellen ('Caring, Living and Working - Together in Real Estate'). Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo de voorbije maanden haar leiderspositie in Europees zorgvastgoed geconsolideerd.

De pandemie die de wereld sinds anderhalf jaar doormaakt, heeft het belang van de gezondheidssector voor elkeen van ons aangetoond. Via haar investeringen neemt Cofinimmo actief deel aan het beheer, het behoud, de uitbreiding en de vernieuwing van het vastgoedpark gewijd aan de gezondheid in negen landen.

In de loop van het 1ste halfjaar 2021 heeft Cofinimmo talrijke investeringen (voor 698 miljoen EUR) in de verschillende subsectoren van het zorgvastgoed in Europa gerealiseerd, met daarbij inbegrepen, en dit voor het eerst, in Ierland en Italië. Dankzij die verrichtingen vertegenwoordigen de zorgactiva op 30.06.2021 (3,5 miljard EUR) 64% van de geconsolideerde portefeuille van de groep (m.b.t. de relevante drempel inzake verlaagde roerende voorheffing: zie sectie 1.8.2 hierna), die 5,5 miljard EUR bereikt. Bovendien heeft de groep na 30.06.2021 haar eerste investeringen in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd voor een totaalbedrag van ongeveer 57 miljoen GBP (66 miljoen EUR). De lopende projectontwikkelingen vertegenwoordigen een portefeuille van meer van 530 miljoen EUR, te realiseren tegen 2023. Ten slotte verkreeg Cofinimmo een BREEAM Very Good certificaat voor het nieuwe woonzorgcentrum in Vigo en een BREEAM Excellent certificaat voor het woonzorgcentrum in aanbouw in Oleiros te Spanje.

In de kantorensector zet Cofinimmo eveneens haar strategie verder. Deze bestaat uit het heroriënteren van de portefeuille tussen de verschillende subsectoren ten voordele van hoogkwalitatieve gebouwen in het Central Business District van Brussel (CBD). Op 03.02.2021 kondigde de groep het project van de oprichting van een filiaal voor haar kantorenportefeuille aan, waardoor het kapitaal van het in kantoren gespecialiseerde filiaal (waarvan de moedermaatschappij de controle behoudt) kan opengesteld worden voor toekomstige investeerders die kunnen gebruikmaken van de expertise van Cofinimmo. Op 31.05.2021 heeft de groep eveneens de toekomstige verkoop aan van 17 kantoorgebouwen in de Antwerpse en Brusselse periferie en in de Brusselse gedecentraliseerde zone voor een totaalbedrag van meer dan 80 miljoen EUR.

Inzake financiering hebben meerdere transacties bijgedragen tot de verdere verbetering van de balansstructuur. Cofinimmo heeft op de kapitaalmarkten kapitaalverhogingen (in maart, april en juni) gerealiseerd voor een totaalbedrag van circa 350 miljoen EUR (inbreng in natura, in geld via een accelerated bookbuilding en keuzedividend). Op 01.07.2021 beschikte Cofinimmo over bijna 800 miljoen EUR liquide middelen op haar kredietlijnen, na afdekking van de uitgiften van handelspapier.

De dynamiek van de groep op het vlak van investeringen en financiering (dalende gemiddelde rentevoet tot 1,1%), gekoppeld aan het doeltreffend beheer van de bestaande portefeuille (bezettingsgraad van 97,9%, stijging van de brutohuurinkomsten met 0,8% bij een ongewijzigde samenstelling, operationele marge van 82,8%), zorgde op 30.06.2021 voor een nettoresultaat van de kernactiviteiten - aandeel groep van 103 miljoen EUR (hetzij een stijging met 17% in vergelijking met 88 miljoen EUR gerealiseerd op 30.06.2020), Dit overstijgt de prognoses1 voornamelijk dankzij de gerealiseerde investeringen. Het nettoresultaat van de kernactiviteiten - aandeel groep bedraagt 3,62 EUR per aandeel (dit overstijgt de prognoses, in vergelijking met 3,40 EUR op 30.06.2020, hetzij een stijging met 6%) en houdt rekening met de uitgiftes van aandelen in 2020 en 2021. Het gemiddeld aantal aandelen die deelgerechtigd zijn in de resultaten van de periode ging van 25.934.821 naar 28.463.517 tussen beide data.

1 Dit wil zeggen de kwartaalprognoses afgeleid van de jaarlijkse prognosesvoorgesteld in sectie 11.3 van het persbericht van 28.04.2021.

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Cofinimmo SA published this content on 28 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 July 2021 15:53:13 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over COFINIMMO
24/09BEURS VAN BRUSSEL : Vlakke start Bel20 verwacht
AM
23/09COFINIMMO : laat een nieuw woonzorgcentrum in Finland bouwen
PU
23/09Cofinimmo bouwt woonzorgcentrum in Finland
AM
23/09BEURS VAN BRUSSEL : Winst in Brussel
AM
23/09Brussel in het groen
AM
23/09Derde groene dag op rij in Brussel
AM
23/09Desinvestering Cofinimmo positief
AM
23/09Brusselse beurs verder omhoog
AM
23/09Cofinimmo verkoopt deel van Franse distributieportefeuille
AM
23/09COFINIMMO : Gedeeltelijke verkoop van de Cofinimur I portefeuille voor 41 miljoen EUR
PU
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 285 M 333 M -
Nettowinst (verlies) 2021 242 M 284 M -
Nettoschuld 2021 2 609 M 3 057 M -
Koers/winst verhouding 2021 16,0x
Dividendrendement 2021 4,36%
Marktkapitalisatie 4 110 M 4 812 M -
Beurskap. / Omzet 2021 23,6x
Beurskap. / Omzet 2022 22,1x
Aantal werknemrs 145
Percentage vrij verhandelbaar 93,3%
Grafiek COFINIMMO
Duur : Periode :
Cofinimmo : Grafische technische analyse Cofinimmo | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse COFINIMMO
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsNeutraalNeutraalBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 11
Laatste slotkoers 137,00 €
Gemiddelde koersdoel 144,73 €
Spread / Gemiddelde doel 5,64%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Jean-Pierre Hanin Chief Executive Officer & Executive Director
Jean Kotarakos Chief Financial Officer & Director
Jacques van Rijckevorsel Chairman
Steve Deraedt Head-Information Technology
Yeliz Bicici COO & Head-Real Estate Development
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
COFINIMMO12.48%4 812
EQUINIX, INC. (REIT)18.74%74 913
DIGITAL REALTY TRUST, INC.9.47%44 285
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.9.63%29 770
REALTY INCOME CORPORATION6.90%25 879
SEGRO PLC32.76%20 674