Columbia Property Trust, Inc. kondigde aan dat haar Raad van Bestuur voor het tweede kwartaal van 2021 een regulier driemaandelijks contant dividend heeft vastgesteld van $0,21 per aandeel, of $0,84 per aandeel op jaarbasis. Het dividend zal op 15 juni 2021 worden uitbetaald aan aandeelhouders die op 1 juni 2021 als zodanig staan ingeschreven.