Commerzbank AG heeft haar winstcijfers voor het eerste kwartaal, eindigend op 31 maart 2024, bekendgemaakt. Voor het eerste kwartaal rapporteerde het bedrijf netto rentebaten van EUR 2.134 miljoen, vergeleken met EUR 1.946 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen EUR 747 miljoen, vergeleken met EUR 580 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was EUR 0,62 vergeleken met EUR 0,46 een jaar geleden.