FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - De Europese toezichthoudende instanties bundelen hun krachten om het toenemende witwassen van zogenaamd "groene" financiële producten tegen te gaan. Banken, verzekeraars en andere spelers op de financiële markt hebben de verantwoordelijkheid om duurzaamheidsinformatie te verstrekken die "eerlijk, duidelijk en niet misleidend" is, benadrukten de bankentoezichthouder EBA, de verzekeringstoezichthouder Eiopa en de effectentoezichthouder ESMA dinsdag ter gelegenheid van de publicatie van hun nieuwste analyses over zogenaamde greenwashing in de financiële sector.

De Europese Commissie wil meer geld naar "groene" investeringen sluizen om de klimaatvriendelijke herstructurering van de economie te versnellen. Bankadviseurs en verzekeringsmakelaars moeten hun klanten daarom voortaan naar hun ideeën over duurzaamheid vragen wanneer ze beleggingsadvies geven. Beleggingen moeten niet langer alleen over potentiële rendementen en risico's gaan, maar ook over het milieu, sociale kwesties en goed ondernemingsbestuur: de afkorting ESG (Environmental Social Governance) is gemeengoed geworden.

Maar wat is eigenlijk duurzaam, en waar zijn aanbieders die alleen maar doen alsof ze milieu- en klimaatvriendelijk zijn? Nu de vraag naar duurzame beleggingen toeneemt, groeit ook het risico dat aanbieders producten als "groener" presenteren dan ze in werkelijkheid zijn. De toezichthouder voor verzekeringen Eiopa waarschuwt: "Als greenwashing niet wordt aangepakt, kan dit de echte inspanningen om de duurzame transitie te financieren ondermijnen en het consumentenvertrouwen in de Europese verzekerings- en pensioensector verzwakken."

Steeds meer gevallen van greenwashing

Volgens Eiopa is het aantal gevallen in de verzekeringssector onlangs toegenomen: In het lopende jaar hadden de nationale toezichthoudende autoriteiten van vijf lidstaten gevallen van "greenwashing" gemeld, tegenover drie in 2023. Volgens de informatie onderzoeken zes andere nationale toezichthoudende autoriteiten momenteel mogelijke gevallen.

De EU-banktoezichthouder EBA ziet ook een toenemend risico van greenwashing bij banken, beleggingsondernemingen en betalingsdienstaanbieders. Het resultaat van de kwantitatieve analyse van greenwashing door de EBA toont een aanzienlijke toename van deze trend in alle sectoren, inclusief de banken in de EU. Het totale aantal verdachte gevallen in de Europese Unie is in 2023 verder toegenomen: met 26,1 procent ten opzichte van 2022, zo maakte de EBA bekend.

De analyses van "greenwashing" door de toezichthouders maken deel uit van een breder initiatief. In maart 2023 presenteerde de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel dat bedrijven zou verplichten om aan minimumnormen te voldoen wanneer ze informatie verstrekken over bijvoorbeeld de klimaatvriendelijkheid of duurzaamheid van hun goederen. Het doel van de Brusselse autoriteit is ervoor te zorgen dat iedereen die een product koopt dat als milieuvriendelijk wordt aangeprezen, er zeker van kan zijn dat het product ook echt "groen" is./ben/DP/stw