(ABM FN) CFE heeft in 2023, in een zeer uitdagende markt, meer omzet maar minder winst behaald. Dit maakte het bouwbedrijf dinsdagmorgen bekend.

Het bedrijfsresultaat bedroeg nog 33,0 miljoen euro, tegenover 51,0 miljoen euro in 2022. Dit ondanks een stijging van de omzet met 7 procent tot 1,25 miljard euro.

De nettowinst daalde ook, met 40,6 procent tot 22,8 miljoen euro. En de winst per aandeel daalde met 40,5 procent tot 0,91 euro.

De EBITDA kwam uit op 49,5 miljoen euro, of 21,6 procent minder op jaarbasis.  

ING voorspelde een nettowinst van 25,4 miljoen euro voor CFE in 2023. De bank had daarnaast gerekend op een EBITDA van 44,2 miljoen euro.

Het orderboek van CFE bedroeg op 31 december 1,27 miljard euro, een terugval met 26 procent.

Een grotere selectiviteit bij het aannemen van opdrachten in België en een verstoorde macro-economische context in België en Luxemburg zijn volgens CFE de redenen voor de afname van het orderboek.

De netto financiële schuld steeg met 44,4 miljoen euro tot 93,3 miljoen euro. De schuldgraad bedroeg 28 procent, ruim onder het historisch gemiddelde van de afgelopen jaren.

De injectie van CFE in het project Kronos buiten beschouwing gelaten, is de netto financiële schuld in 2023 met 20 miljoen euro gedaald.

Er wordt door CFE voorgesteld een ongewijzigd dividend van 0,40 euro per aandeel uit te keren over 2023.

Outlook

De vooruitzichten van CFE op middellange en lange termijn blijven positief, maar de vastgoedconjunctuur daarentegen blijft op korte termijn moeilijk in België en Luxemburg, zowel in de residentiële als in de kantoormarkt.

In deze context verwacht CFE "een gematigde daling van de omzet in 2024, maar een lichte verbetering van de operationele marge tegenover 2023".

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer