PERSBERICHT

5/07/2022

Niet-gereguleerde informatie

Brussel, 5 juli om 17u00

PROJECT BROUCK'R

IMMOBEL & BPI REAL ESTATE HERZIEN HET ONTWERP

De bouwvergunning voor de herontwikkeling van het project Brouck'R werd verleend in juli 2021 maar in april 2022 besliste de Raad van State om ze te schorsen. In overleg met urban.brussels en de staatssecretaris hebben Immobel en BPI besloten om het ontwerp van Brouck'r te optimaliseren. Tot de wijzigingen behoort onder meer de schrapping van het dakvolume.

Een dynamische herontwikkeling

De herontwikkeling van Brouck'R omvat de transformatie van de voormalige Allianz-kantoren (38.000 m²) die uitkijken op het Brouckèreplein in het centrum van Brussel. Het duurzame Brouck'R-project met gemengd gebruik beantwoordt aan de hedendaagse vraag naar hoogwaardige woon- en werkomgevingen in de stad. De voormalige site werd gedomineerd door kantoren. Door de invoering van een gemengd project willen het Gewest, de Stad, de ontwikkelaars en de architecten het gebied daadwerkelijk omvormen tot een multifunctionele stadswijkdie een gevarieerd publiek aantrekt en voor een nieuwe dynamiek zorgt in een van de meest historische wijken van Brussel.

Een actieplan met constructieve oplossingen

De werkzaamheden (die waren aangevat in augustus 2021) werden in april 2022 stopgezet na de uitspraak van de Raad van State die de vergunning schorste (afgezien van beperkte ingrepen voor de veiligheid en de stabiliteit voor de werf en de buurt). Na de schorsing toonden alle betrokken partijen onmiddellijk initiatief om de situatie aan te pakken om zo een patstelling en lange procedures met negatieve gevolgen voor de Brusselse binnenstad op lange termijn te voorkomen. Overleg met verscheidene stakeholders vindt plaats om zo snel mogelijk met een aangepast ontwerp voor het project te komen. "Ook al betreuren wij de situatie die door deze opschorting is ontstaan, toch werken onze teams hard aan een creatieve oplossing om deze uitdaging om te zetten in het opmerkelijke project dat wij altijd voor ogen hebben gehad voor deze uitzonderlijke locatie.", zegt Jacques Lefèvre, CEO BPI Real Estate.

Een dialoog met alle belanghebbenden

Overleg met verscheidene stakeholders vindt plaats om zo snel mogelijk met een aangepast ontwerp voor het project te komen. "We betreuren de situatie inderdaad maar we zien dit ook als een kans om van deze ervaring te leren. We zijn ervan overtuigd dat een open en constructieve dialoog met alle betrokken partijen positieve oplossingen zal opleveren voor de stad, haar inwoners en al haar gebruikers.", zegt Adel Yahia, Managing Director Immobel Belgium.

Voor meer details:

Voor meer details:

Caroline Kerremans*

Head of Corporate Communications +32 (0)2 422 53 37

caroline.kerremans@immobelgroup.com

*als vertegenwoordiger van Celeste CommV

Over Immobel: Immobel is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in België. De Groep, die teruggaat tot 1863, creëert hoogwaardige, toekomstgerichte stedelijke omgevingen met een positieve impact op de manier waarop mensen leven, werken en zich ontspannen, en specialiseert zich in gemengd vastgoed. Met een marktkapitalisatie van meer dan 650 miljoen euro en een portfolio van meer van 1.600.000 m² vastgoedontwikkelingen in 7 landen (België, Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland, VK) speelt Immobel een leidersrol in het Europese vastgoedlandschap. De Groep streeft naar duurzame stadsontwikkeling. Bovendien besteedt ze een deel van haar winsten aan goede doelen op het vlak van gezondheidszorg, cultuur en sociale inclusie. Immobel telt ongeveer 200 medewerkers.

Ga naar www.immobelgroup.comvoor meer informatie.

Over BPI Real Estate

BPI Real Estate is de pool vastgoedontwikkeling van de Belgische industriële groep CFE. De CFE-groep werd opgericht in 1880 en is actief in de sectoren baggerwerken, milieu, offshore, bouw, spoorwegen, multitechnieken en vastgoedpromotie. De vastgoedontwikkelaar werd 30 jaar geleden opgericht en is aanwezig in België, Luxemburg en Polen. Het bedrijf is hoofdzakelijk actief in de ontwikkeling van woningbouw, kantoren, handelsruimtes, dienstenvastgoed en specifieke producten. BPI Real Estate houdt rekening met de sociale, energetische, esthetische en technologische aspecten om zo een innovatieve en ecologisch verantwoorde stedenbouw te ontwikkelen. Daarnaast wendt het bedrijf zijn expertise aan in het vastgoedontwerp en de - ontwikkeling bij Wood Shapers, een Belgische en Luxemburgse onderneming opgericht in 2019 door BPI Real Estate en CFE Contracting (beide maken deel uit van de groep CFE). Wood Shapers concentreert zich hoofdzakelijk op het ontwerp en de ontwikkeling van duurzame bouwconstructies uit hout en geprefabriceerde materialen.

Voor meer informatie: www.bpi-realestate.com

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

CFE - Compagnie d'Entreprises SA published this content on 05 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 July 2022 09:53:02 UTC.