PERSBERICHT

Brussel, 11 juni 2024, 08u30

Gereglementeerde informatie

www.bois-sauvage.be

Cie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen - Week van 03/06/2024

tot 07/06/2024.

Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021

Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 03/06/2024 tot 07/06/2024:

Aantal

Gemiddelde prijs

Hoogst betaalde

Laagst betaalde

Totaal bruto

Transactie datum

teruggekochte

(€)

prijs (€)

prijs (€)

bedrag (€)

aandelen

03-06-24

213

275,3662

277,0000

275,0000

58.653,00

04-06-24

231

277,5671

278,0000

277,0000

64.118,00

05-06-24

207

278,0000

278,0000

278,0000

57.546,00

06-06-24

191

278,0000

278,0000

278,0000

53.098,00

07-06-24

185

277,7892

278,0000

277,0000

51.391,00

Totaal

1.027

277,3184

284.806,00

In uitvoering van Artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart Compagnie du Bois Sauvage volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Per 07/06/2024, bedroeg het aantal sinds 2 oktober 2023 teruggekochte aandelen 25 611 (1,5 % van het totaal aantal aandelen) voor een bedrag van € 6 716 941,01. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Compagnie du Bois Sauvage SA published this content on 11 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 June 2024 06:32:07 UTC.