Companhia Brasileira de Distribui o heeft haar aandeelhouders en de markt geïnformeerd dat zij haar uitbreidingsplannen heeft herzien en haar prognoses heeft gewijzigd met betrekking tot de periode waarin zij haar plan om nieuwe winkels te openen wil uitvoeren. Het uitbreidingsplan dat op 6 september 2023 werd vrijgegeven, voorziet in de opening van 300 nieuwe winkels in de periode tussen 2022 en 2024. Van deze 300 winkels zijn er in september 2023 al 121 geopend en zullen er naar verwachting 11 in het vierde kwartaal van 2023 geopend worden, wat neerkomt op in totaal 132 nieuwe winkels (99 buurtwinkels en 33 supermarkten).

GPA heeft besloten om de deadline voor dit plan te herzien van 2024 naar 2026, vanwege overwegingen om het investeringsniveau van het Bedrijf te optimaliseren, met als doel het best mogelijke rendement voor aandeelhouders, gezien de meest recente marktomstandigheden. Daarom zouden de resterende 168 winkels tussen januari 2024 en december 2026 geopend moeten worden, waarvan 151 buurtwinkels en 17 supermarkten.